Syyskokous 2017 pöytäkirja

Troijan Hevosen syyskokous 30.11.2017

Aika: 30.11.2017 klo 18.00
Paikka: Wilhelmsson Sali, Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki
Läsnä: Laura Pietikäinen, Anne Piittinen, Ronja Saaresaho, Hanna Vikström, Anni-
Sofia Katila, Heta Ekman, Tuuli Pietilä

1.Kokouksen avaaminen
Troijan Hevosen puheenjohtaja Laura Pietikäinen avasi kokouksen 18.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Laura Pietikäinen ja sihteeriksi Tuuli Pietilä.
Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallituksen jäsenistä oli paikalla vähintään puolet eli 7 henkeä. Lisäksi tästä
kokouksesta kutsu oli toimitettu 10 päivää ennen kokousta jäsenistölle. Näin ollen
kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).
5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
Puheenjohtaja Laura esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion. Uutena päätettiin
järjestää toivekysely joka vuosi, jolloin saadaan pidettyä toiminta jäsenistön kiinnostuksia
vastaavana. Lisäksi muutetaan dokumenteissa käytetty termi vuosikokous
syyskokoukseksi, kuten nykyisissä säännöissä sanotaan. Uutena virkana ehdotettiin
leirivastaavaa, tämä päätettiin käsitellä tarkemmin uuden hallituksen valinnan yhteydessä.
Toimintasuunnitelma todetaan hyväksi pienin muutoksin.
Ehdotetaan kuittien säilyttämiseksi kansiota Driveen. Lisäksi kaikista tapahtumista pitää
olla myös osallistujalistat. Todettiin myös, että kirjanpitoa varten käteismaksutapahtumista
kirjoitetaan kuitti, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa.
Anne Piittinen esitteli talousarvion. Hyväksyttiin ehdotus budjetin puolivuosikatsauksesta.
Tällöin tiedetään paremmin kuinka paljon rahaa loppuvuoden tapahtumiin on
käytettävissä.Talousarvio todettiin järkeväksi ja hyväksyttiin sellaisenaan.

6. Liittymis- ja jäsenmaksun vahvistaminen
Liittymis- ja jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Lisäksi määritettiin eräpäivä,
johon mennessä maksaneiden ei tarvitse liittymismaksua. Vuonna 2018 uusien
jäsentenmaksu 7e, joka sisältää jäsenmaksu 5e ja liittymismaksun 2e.
Jäsenmaksu vanhoille jäsenille on 5e, jos maksetaan ennen helmikuun 15. Päivää. Tämän
jälkeen pitää maksaa myös liittymismaksu.

7. Puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
Kokouksessa valittiin vuoden 2018 hallitus. Virkoihin valituilta varmistettiin halukkuus
tehtävään, jos he olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Jäsenvastaavan virka
päätettiin lopettaa, sillä virkaan ei nykyisten www-sivujen myötä liity juuri mitään tehtäviä.
Jäsenvastaavan jäljellä olevat tehtävät liitettiin osaksi tiedotusvastaavan virkaa. Lisäksi
ehdotettuun leirivastaavan virkaan ei löytynyt sopivaa henkilöä, joten virka sisällytettiin
myös tiedotusvastaavan virkaan. Tiedotus- ja leirivastaava hoitaa leirien järjestämisen
vastuun koordinointia.

Vuoden 2018 hallitus:
Puheenjohtaja: Laura Pietikäinen
Rahastonhoitaja: Hanna Vikström
Kirjanpitäjä: Anni-Sofia Katila
Tiedotus- ja leirivastaava: Meeri Heimo
Varapuheenjohtaja: Heta Ekman
Vakiotuntivastaava: Ronja Saaresaho
www-ja sähköpostivastaava: Anne Piittinen
Sihteeri: Tuuli Pietilä
Rivijäsen: Veera Korhonen

Puheenjohtaja Laura pietikäinen päivittää hallituksenFacebook-ryhmän jäsenet heti
vuoden alusta.

8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Kokouksessa valitaan toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 Kirsi Jalkanen ja varalle
Hanna-Maija Lahtinen. Molemmat valitut vahvistivat halukkuutensa viestitse.

9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Muut esille tulevat asiat
Kokouksessa päätettiin, että uudet säännöt Troijan lisätään nettisivuille. Myös kokousten
pöytäkirjat laitetaan nettiin alkaen tästä kokouksesta. Näistä laitetaan myös tiedote faceen
ja sähköpostilistalle tiedotusvastaavan toimesta.
Todettiin pikkujouluratsastuksien tarvitsevan lisämainostusta. Alkuvuodesta pyritään

järjestään myös Solbackan kokeilutunti. Toivekysely lähetetään heti tammikuussa Anni-
Sofian toimesta.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.